Nhà mạng di động top đầu Nhật Bản ahamo của docomo

ahamo

Là nhà mạng di động top đầu Nhật Bản trong suốt hai thập kỷ, Docomo tiếp tục duy trì và phát triển những thành tựu của mình. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Docomo hướng tới sứ mệnh cung cấp một mạng di động đáng tin cậy, kết nối mọi lúc, mọi nơi, hơn thế nữa chúng tôi luôn nỗ lực để nâng cấp hệ thống mạng ngày một tốt hơn nữa.

Nhận ngay phần thưởng tích điểm hấp dẫn! 2,970point qua “d POINT” (loại giới hạn thời hạn và cách sử dụng)

Thời hạn sử dụng “d POINT” là 3 tháng tính từ thời điểm tặng point. ※“d POINT” (loại giới hạn thời hạn và cách sử dụng) có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như mua điện thoại của công ty chúng tôi, sử dụng tại các cửa hàng như “d market”, Lawson, v.v, tuy nhiên điểm khác với “d POINT” thông thường là có giới hạn về thời hạn và cách sử dụng riêng sẽ được ấn định khi được tặng point. ※Trường hợp đổi từ nhà mạng khác sang, hoặc trường hợp có mua điện thoại kèm theo hợp đồng viễn thông trên trang web ahamo sẽ không thuộc đối tượng được nhận.
※Khi đăng ký tham gia thì cần phải có tài khoản “d ACCOUNT”. Nếu dùng SIM Docomo thì bạn có thể để wifi ở chế độ Tắt (OFF) để giản lược bước xác thực khi đăng nhập tài khoản “d ACCOUNT”. ※Bắt buộc phải xác nhận quy ước đăng ký.
Thể lệ chương trình khuyến mãi
Trong thời gian diễn ra chương trình, nếu bạn đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi, ký hợp đồng sử dụng gói cước “ahamo” và kích hoạt thuê bao (không theo thứ tự), bạn sẽ nhận được 2,970 point (loại giới hạn thời hạn và cách sử dụng, cũng có thể dùng để trả tiền cước điện thoại nếu muốn) qua tài khoản “d POINT”!

※Để sử dụng hay tích điểm “d POINT” cần phải tham gia “d POINT CLUB”. Hãy tiến hành tạo tài khoản “d acount” và tham gia chương trình khuyến mãi, vào đây để hoàn thành thủ tục tham gia “d POINT CLUB”.
Bản quy ước chương trình khuyến mãi
Công ty cổ phần NTT Docomo (sau đây gọi tắt là “công ty chúng tôi”) tiến hành “Chương trình khuyến mãi tặng point Mùa xuân 2024 cho thuê bao ahamo mới~Chào mừng đến Nhật Bản” (sau đây gọi tắt là “chương trình khuyến mãi này”), tiến hành theo quy ước như sau (sau đây gọi tắt là “bản quy ước này”). Hãy đọc kỹ nội dung bên dưới và đồng ý trước khi tham gia.
Thời hạn diễn ra chương trình khuyến mãi/Thời hạn nhận đăng ký tham gia chương trình
Từ 0:00 ngày 15/3/2024(thứ 6)~23:59 ngày 30/4/2024 (thứ 3)
Thời gian kích hoạt thuê bao ahamo Từ 0:00 ngày 15/3/2024 (thứ 6) ~ 23:59 ngày 7/5/2024 (thứ 3)
※Lưu ý, do SIM sẽ được gửi về
nhà bạn nên có thể mất khoảng 2~3 ngày cho đến khi tới tay bạn để có thể kích hoạt.
Thể lệ chương trình khuyến mãi/Điều kiện tham gia
Tặng 2,970 point vào “d POINT” (loại giới hạn thời hạn và cách sử dụng) cho những ai đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây.

①Trong thời gian kích hoạt thuê bao được quy định bên trên, không mua điện thoại cùng với hợp đồng mà chỉ ký hợp đồng viễn thông SIM/eSIM trên trang web ahamo và phải là hợp đồng mới cho gói cước “ahamo”.
②Trong thời gian kích hoạt thuê bao theo quy định nêu trên, hoàn thành thủ tục kích hoạt để bắt đầu sử dụng ahamo.
③Trong thời hạn nhận đăng ký tham gia chương trình, đăng ký tham gia chương trình tại trang web của chương trình khuyến mãi.
※Phải là thành viên của “d POINT CLUB” tại thời điểm tặng point quy định bên dưới.
※Khi đăng ký tham gia chương trình, hãy đọc kỹ phần “Chú ý” được liệt kê bên dưới trong bản quy ước này.
※Mỗi tài khoản “d ACCOUNT” chỉ được tham gia 1 lần và mỗi thuê bao ahamo chỉ được tham gia 1 lần. Thêm vào đó, tài khoản “d ACCOUNT” dùng để đăng ký tham gia chương trình phải là cùng một tài khoản “d ACCOUNT” với hợp đồng ahamo.
Ưu đãi của chương trình khuyến mãi
Được tặng 2,970 point qua “d POINT” (loại giới hạn thời hạn và cách sử dụng)
※Thời hạn sử dụng “d POINT” là 3 tháng tính từ thời điểm tặng point.
※“d POINT” (loại giới hạn thời hạn và cách sử dụng) có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như mua điện thoại của công ty chúng tôi, sử dụng tại các cửa hàng như “d market”, Lawson, v.v, tuy nhiên điểm khác với “d POINT” thông thường là có giới hạn về thời hạn và cách sử dụng riêng sẽ được ấn định khi được tặng point.
Thời điểm tặng point
Từ tháng 8/2024 trở đi
※Quý khách hàng hãy đăng nhập trên trang “d POINT CLUB“, v.v. để kiểm tra point được tặng.
Trường hợp không nằm trong đối tượng được nhận “d POINT”
Những trường hợp dưới đây có thể sẽ không được nhận “d POINT”
(1)Trường hợp đã hủy hội viên của “d POINT CLUB”.
(2)Trường hợp không xác nhận được đã đăng ký tham gia chương trình trong thời hạn diễn ra chương trình hoặc không hoàn thành kích hoạt thuê bao trong thời gian kích hoạt thuê bao được quy định bên trên.
(3)Trường hợp có mua điện thoại cùng với hợp đồng viễn thông, hoặc không phải hợp đồng viễn thông hoàn toàn mới mà là đổi nhà mạng từ nhà mạng khác sang Docomo, hoặc chỉ đổi gói cước từ một gói cước khác của Docomo sang.
(4)Trường hợp không xác nhận được đã chi trả đúng hạn phí sử dụng của tháng sử dụng đầu tiên.
Chú ý
1.Nếu vi phạm bản quy ước này, việc tham gia chương trình khuyến mãi này sẽ bị vô hiệu.
2.Không thể đăng ký tham gia chương trình nếu không đăng nhập bằng điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng.
3.Có khả năng không thể tham gia chương trình khuyến mãi khác của công ty chúng tôi đang thực hiện đồng thời cùng một lúc với chương trình khuyến mãi này . Chúng tôi sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến việc đăng ký tham gia nêu trên.
4.Trong các trường hợp sau, Công ty chúng tôi có thể thay đổi nội dung của các điều khoản này bằng cách thông báo theo phương thức mà công ty chúng tôi cho là phù hợp, chẳng hạn như đăng trước trên trang web của chương trình khuyến mãi này . Trong trường hợp điều khoản này được sửa đổi, kể từ ngày thay đổi, các điều khoản sửa đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình với Công ty chúng tôi.
①Việc thay đổi điều khoản này phải phù hợp với lợi ích chung của khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình.
②Việc thay đổi đổi điều khoản này không mâu thuẫn với mục đích mà khách hàng tham gia vào chương trình khuyến mãi này, hơn nữa, việc thay đổi cũng hợp lý xét theo các khía cạnh như tính cần thiết của việc thay đổi, nội dung sau khi thay đổi và những vấn đề liên quan khác.
5.Trong trường hợp phát sinh vấn đề làm ảnh hưởng đến việc vận hành chương trình khuyến mãi này, hay bị ảnh hưởng bởi thiên tai động đất, sóng thần, bão, sét đánh, hỏa hoạn, tấn công mạng, bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh, chiến tranh, bạo động, nội loạn, loạn lạc, khủng bố, biện pháp cấm vận, sửa đổi/ ban hành/ luật hay quy định, các hoạt động của chính phủ như mệnh lệnh/ bãi bỏ của cơ quan công quyền, bãi công, gián đoạn giao thông, những trường hợp bất khả kháng khác trong nước và quốc tế, … dẫn đến khó tiếp tục tiến hành chương trình khuyến mãi này , thì công ty chúng tôi có thể hủy hoặc lùi lại chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.
6.Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi nào do khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi này gây ra.
7.Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm dù trong trường hợp bạn không thể đăng ký tham gia chương trình do sự cố kết nối mạng internet, hay bảo trì hệ thống, …
8.Trong trường hợp khi công ty phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại liên quan đến chương trình khuyến mãi này, phạm vi trách nhiệm sẽ không vượt quá những thiệt hại thực tế và trực tiếp thường xảy ra (không bao gồm lợi nhuận bị mất), trừ khi công ty có sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý.
9.Lưu ý, nếu bạn làm thủ tục "Tích hợp thành viên d POINT CLUB" 「dポイントクラブ会員統合」(sau đây gọi là "Tích hợp thành viên") của thuê bao Docomo mà bạn đang ký hợp đồng, việc bạn tham gia chương trình khuyến mãi này sẽ được xử lý như sau.
(1) Nếu tài khoản “d ACCOUNT” dùng để đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi này và hợp đồng thuê bao Docomo tương ứng đã được thiết đặt với tư cách là “bên bị tích hợp” khi làm thủ tục tích hợp thành viên (sau đây gọi là “bên bị tích hợp”), hoặc trở thành “bên bị tích hợp” do tiến hành làm thủ tục tích hợp thành viên sau khi đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi này thì thông tin đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi này sẽ vô hiệu.
Sử dụng thông tin của khách hàng
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến việc thực hiện chương trình khuyến mãi này, chẳng hạn như xác nhận việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia, liên hệ với khách hàng, tặng ưu đãi, … hay dùng với mục đích liên quan đến việc thực hiện chương trình khuyến mãi này, hoặc cũng có trường hợp sử dụng trong phạm vi cần thiết với mục đích tương ứng để phát triển sản phẩm, nâng cao dịch vụ và xem xét tiến hành thực hiện chương trình khuyến mãi trong tương lai. Bên cạnh đó, công ty chúng tôi sẽ dùng những biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin cá nhân, cũng như quản lý an toàn thông tin cá nhân khác của khách hàng, và ngoại trừ trường hợp có lý do chính đáng dựa trên luật pháp và quy định, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin khi không được sự đồng ý của khách hàng, cung cấp thông tin cho bên thứ ba (trừ trường hợp thuê công ty bên ngoài làm dịch vụ).
Khác
Mọi chi phí để khách hàng tham gia vào chương trình khuyến mãi này (phí mạng internet, ...) sẽ do khách hàng chịu. Nếu bạn sử dụng trang web này ở quốc gia hay khu vực khác ngoài Nhật Bản, hãy lưu ý phí viễn thông sẽ khác với phí ở Nhật Bản.
Có khả năng chương trình khuyến mãi tương tự sẽ được thực hiện sau khi chương trình khuyến mãi này kết thúc.